Onze organisatie

Op deze pagina vind je alle informatie over onze organisatie. Waaronder onze missie, visie en de verschillende organisaties!

Missie

ENJOB staat voor ambitie. We zijn altijd ambitieus en hebben geloof in onze ambities. Dat houdt in dat we strategisch en procesmatig als een groot bedrijf denken, maar in de omgang met relaties en werkzoekenden als een klein bedrijf om de laagdrempelige persoonlijke benadering in stand te houden. Het is belangrijk om een stap extra te doen voor onze relaties en werkzoekenden. Passie voor ons werk is daarom van levensbelang.

Bij werkzoekenden is het belangrijk om de juiste aandacht geven en te blijven meedenken met het oog op de toekomst. De kandidaat staat boven het commercieel belang van ENJOB. Relaties moeten bij ENJOB voorzien worden van daadkrachtige en gerichte hulp bij oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Van vraagstukken op het gebied van capaciteit tot en met maatwerk. Het is van belang om ook buiten de kaders te denken. Als partner willen wij onze relaties volledig ontzorgen.

We streven altijd naar een eerlijk tariefstelling waarbij onze kwalitatieve dienstverlening op waarde wordt geschat en daarmee de geleverde kwaliteit gewaarborgd kan worden.

Visie

ENJOB wil continu blijven groeien door aan de hand van een enorme gedrevenheid een strategisch beleid te voeren. ENJOB staat voor vakmanschap, passie en laagdrempeligheid. Belangrijk daarin is dat onze opdrachtgevers en kandidaten onze kwaliteiten herkennen en erkennen. Het doel mensen met wie wij samenwerken eenzelfde gedrevenheid en plezier gaan ervaren waardoor ook andere partijen bekend zullen raken met de kracht van ENJOB. Enjoy your JOB.

De organisaties binnen ENJOB Group

Ontdek de verscheidenheid aan organisaties die samenwerken om onze doelen te verwezenlijken en krijg inzicht in de unieke bijdrage van elk onderdeel en wat onze organisaties misschien voor jou kunnen betekenen.BEASY

Bij BEASY richten wij ons met name op internationale werkzoekenden. Het betreft de relatief sneller in te vullen functies voor ongeschoolde tot 
LBO-geschoolde werkzaamheden. 

Hierbij horen een snelle werving, geen tot zeer beperkte selectiecriteria en bemiddeling op basis van naam van de kandidaat. De werving is in nagenoeg alle gevallen internationaal.


ENJOB

ENJOB Workforce is gericht op het basis segment. Het betreft functies voor ongeschoolde tot LBO-geschoolde werkzaamheden.

Met ENJOB Staffing richten wij ons op het midden segment. Het gaat dan om het invullen van functies op LBO tot HBO niveau, waarbij wij tevens inzetten op vakspecialisten


XLNT

Met XLNT zetten wij in op het hogere segment en de relatief moeilijk in te vullen functies op MBO+, HBO en WO niveau.
Onze opdrachtgevers geven ons strak omlijnde selectiecriteria mee, resulterend in een uitvoerig en hoogwaardig screeningsproces. Door de moeilijkheidsgraad van selectie en screening zijn de tarieven van XLNT hoger, maar uiteraard marktconform.