20 vragen om je voor te bereiden op je sollicitatiegesprek

Welke vragen kun je verwachten tijdens je sollicitatiegesprek? Gebruik deze voorbeeldvragen ter voorbereiding, maar hou natuurlijk een open mind en ruimte voor spontaniteit. Studeer de antwoorden op deze sollicitatievragen dus niet in. Gebruik ze om vooraf te bedenken wat voor antwoord je zou kunnen geven!

Geplaatst op 27 december 2023

Basisvragen

1. Wil je iets over jezelf vertellen?
2. Wat zijn je sterke punten?         
3. Wat zijn je aandachtspunten?  
4. Waarom wil je weg bij je huidige werkgever?
5. Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Functiegerichte vragen

6. Wat weet je welke werkzaamheden horen bij deze functie?
7. Wat vind je leuk, en wat vind je minder leuk aan deze functie?
8. Waarom zouden we voor jou moeten kiezen?
9. Vertel eens over een probleem of moeilijke situatie op het werk en hoe je dit hebt opgelost?
10. Heb je wel eens meegemaakt dat je een taak niet aankon? En wat deed je toen?

Bedrijfsgerichte vragen

11. Wat weet je van ons bedrijf? Heb je al op onze website gekeken?
12. Waarom wil je bij ons werken?
13. Wat zou jij willen veranderen aan ons bedrijf?
14. Wat zou jouw bijdrage zijn aan het bedrijf?
15. Wat denk jij dat nodig is om succesvol te zijn binnen ons bedrijf?

Competentiegerichte vragen

Vul deze vragen aan met de competenties die gevraagd worden voor de functies waarop je solliciteert.

16. Wat versta jij onder [competentie]?

17. Kun jij een situatie schetsen waarin je [competentie] bent?

18. Kun je een situatie schetsen waarin je graag [competentie] had willen zijn?

19. Vinden dat je collega's dat je [competentie] bent?

20. Waaruit blijkt dat?


 Foto van een kennismakingsgesprek